http://lviv165.lvivedu.com

ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА БЛАГОДІЙНИХ КОШТІВ

 

На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 р. № 1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків", з метою інформування громадськості стосовно ефективності та прозорості використання добровільних пожертвувань та їх ретельного бухгалтерського обліку, на сайті створено нову рубрику про використання благодійної та спонсорської допомоги, в якій систематично ми будемо розміщувати інформацію щодо залучення та використання благодійної та спонсорської допомоги у нашому дошкільному закладі.
Прийом благодійних внесків адміністрацією дошкільного закладу №165 здійснюється на добровільній основі з обов'язковим оформленням відповідної документації та бухгалтерського обліку, на підставі та згідно Закону України "Про благодійництво та благодійні організації", керуючись листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-289 від 15 квітня 2011 року "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків".

 

Нормативно-правове забезпечення благодійної діяльності в ДНЗ №165

 

  Основним нормативним документом, що регулює питання, пов’язані з благодійною діяльністю в ДНЗ №165 є Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня 1997 р. №531/97-ВР ( в текст внесено зміни та доповнення Законом України від 7 березня 2001 р. №3091-ІІІ). Цей Закон визначає загальні засади благодійництва, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності, утвердження гуманізму і милосердя, гарантує державну підтримку її учасникам, створює умови для діяльності благодійних організацій відповідно до законодавства України.
    Іншими нормативними документами, які регулюють процес надходження благодійних внесків, є Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. № 2456-VІ (із змінами), Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. №1222 (із змінами)

 

ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА БЛАГОДІЙНИХ КОШТІВ НА ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ У 2017 РОЦІ

 

https://drive.google.com/file/d/19xKRm4GmWpHYGpH1NnY2TfYX0j3pB6o7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HESb_05lSAVx8nQc3xLqplKDv8RlFxla/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gE9tlaPEGVBOSdDldD8LGjN4qT3O3P7q/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Cg7rkzbkAI0ba_0i_VxZdtQHvIrVOTLg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1TUAcBBlNz5MHyhUmXHBmXQp3LtwqvUTC/view?usp=sharing

 

Звіти про цільове використання спонсорських коштів на 2017 рік

https://drive.google.com/file/d/1T6aN0dIuTGADK8YAxJjNlxKPHJFb6YSL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/18kkjp-vcOp7zXcrU8pMlWIlHD6NKXzxX/view?usp=sharing

 

Звіт про використання коштів І півріччя 2018 р.

https://drive.google.com/drive/my-drive?ogsrc=32

 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

https://drive.google.com/drive/my-drive?ogsrc=32

https://drive.google.com/drive/my-drive?ogsrc=32

 

Р.S.   Аналіз використаних коштів здійснено відповідно до комерційних пропозицій, товарних чеків, розрахункових накладних.

 

Голова батьківського комітету                        Дмитрів В.В.