http://lviv165.lvivedu.com

Навчально-виховна робота

 

Львівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №165  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про освіту", Законом України "Про дошкільну освіту", Законом "Про мови", Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими нормативними актами та власним статутом

Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1-го вересня і закінчується 31-го травня наступного року.

   З 1-го червня до 31-го серпня ( оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

  Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

 План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем ДНЗ і погоджується з відділом освіти Франківського району управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

 План роботи на оздоровчий період погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою Франківського району.

   У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання.

 Навчально-виховний процес здійснюється за програмою розвитку дітей « Українське дошкілля». Пріоритетний напрямок роботи – художньо-естетичний.

         З метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в цьому навчальному році педагогічний колектив спрямовуватиме свою  діяльність на  забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників перед вступом їх до школи

 

Виходячи з цього основними завданнями на наступний рік вважати:

1.Продовжити створювати умови для  збереження оптимального рухового режиму, загартування та зміцнення здоров’я дітей, використовуючи сучасні методи оздоровчо-розвивального напрямку та різноманітну дитячу діяльність.

2.Продовжити роботу з народознавства, акцентувати увагу на патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку;

3.Забезпечити дбайливе толерантне ставлення до особистості дитини        раннього віку в різних життєвих ситуаціях та в процесі активної взаємодії з предметним світом.

4.Розпочати роботу з формування комунікативно-мовленнєвої та мовної компетентності дошкільників, виховання мовленнєвої культури особистості; урахування народних традицій в освітній діяльності, долучення дітей до цінностей національної культури свого народу та в світлі вимог Базового компонента дошкільної освіти.